ورود   
سبد خرید
عرق شلتوک:

عرق شلتوک


عرق شلتوک


طبیعت آن سرد است.


خواص: پیاز موی سر را تقویت می کند، از ریزش موی سر جلوگیری می کند، چاق کننده نیز می باشد.