ورود   
سبد خرید
خواص درمانی عناب:

عناب:

طبیعت آن معتدل در حرارت و برودت و مایل به رطوبت است ،ابوعلی سینا آن را کمی سرد می داند.

قسمتهای مورد استفاده عناب:

1-    هسته عناب:

اگر گرد کوبیده آن را بخورید. مخدر و خواب آور است.

2-    برگ عناب:

1-2:اگر 5 روز هر روز یک لیوان از آب دم کرده آن را با شکر شیرین کنید و بنوشید. برای رفع خارش بدن مجرب است.

2-2:اگر آن را در دهان بجوید پس از چند دقیقه موجب بی حسی ذائقه می شود و طعمی را درک نمی کنید.

3-2:خشک آن را بسایید و برای رفع تاولهای بد که در دهان یا در محل دیگری از بدن ظاهر می شود روی آنها بپاشید ، التیام بخش است.

4-2:تازه آن را له کنید و روی محل گزش عقرب ضماد کنید ، موثر خواهد بود.

5-2:ضماد آن برای ترمیم و تسریع در ترمیم استخوان شکسته نافع است.

3- پوست درخت عناب:

آب جوشانده آن را بنوشید.اسهال و انواع تب را قطع میکند ، ریشه موی سر را تسریع می کند.

4-    ریشه درخت عناب:

1-4:آب جوشانده آن را بنوشید ، تب را کاهش میدهد ، برای رفع احساس سیری مفرط و کمک به هاضمه مفید است.

2-4:آن را خرد کنید و در پارچه یا کیسه ای تمیز بریزید و در ظرف غذا بیاندازید و همراه غذا بپزید. اگر گوشت یا سوپ یا آش را همراه با آن بپزید و بخورید برای افزایش شیر و قطع خروج اخلاط خونی توأم با صرفه از ریه نافع است.

3-4:گرد خشک آن را روی زخم ها و جراحت های کهنه بریزید ، التیام بخش است.

درمان با عناب:

1-      آن را با هسته اش نرم بکوبید و بخورید. اسهال را معالجه می کند.

2-      آب خیس کردۀ آن را با عرق کاسنی مخلوط کرده و بخورید برای درمان حصبه موثر است.

3-      آب خیس کردۀ آن یا آب دم کردۀ آن را با عرق کاسنی یا سکنجبین مخلوط کنید و بخورید .حدت صفرا و خون را کم می کند.

4-      هر شب مقداری از آن را زخمی کنید و با زرشک به اندازه مساوی بخیسانید و صبح ناشتا آب آن را با فشار صاف کنید و بنوشید،جوش غرور را درمان میکند.