ورود   
سبد خرید
خواص درمانی زرشک:

زرشک

طیبعت آن سرد و خشک است

اثرا ت زرشک بر بدن

ادرارآور، پایین آورنده تب،تقویت کننده کبد، ضد استفراغ، ملین، تقویت کننده دستگاه گوارش.

قسمت های مورد استفاده زرشک

از پوست ساقه ،ریشه و میوه رسیده آن استفاده می شود.

خواص درمانی زرشک

1-     زرشک را در آب بریزید چند ساعت بماند بعد با فشار آب آن را صاف نموده بنوشید، صفرای خون را کم میکند و از راه کبد صفرا را دفع مینماید و استفراغ را ساکت میکند.

2-     مربا یا شربت زرشک را بخورید، اشتها را باز میکند، مقوی کبد است، خنک است و مسکن تشنگی و حرارت معده میباشد.

3-     آن را با تمرهندی مخلوط دم نموده و آب آن را با فشار صاف نموده، بنوشید و در دهان هم نگهدارید. جوش های دهان را بر طرف میسازد.

تذکر:

برای اشخاصی که سرفه میکنند خوب نیست.

از مصرف آن در دوران بارداری خوداری کنید زیرا ممکن است باعث تحریک شدن رحم شود.

مصرف مقادیر زیاد این گیاه باعث تهوع، استفراغ،تشنج و پایین افتادن شدید فشار خون می شود.